Andrzej

Instruktor narciarstwa z licencją MSiT, taternik, współzałożyciel GO4RIDE. Człowiek, który aktywność i góry ma we krwi. Jego ojciec i dziadek byli taternikami, ratownikami GOPR i oczywiście narciarzami. To oni nauczyli go miłości i szacunku dla gór. Od najmłodszych lat zabierali go również na górskie eskapady i GOPR-owskie dyżury.
Po pozytywnie ukończonym kursie taternickim i otrzymaniu legitymacji PZA został taternikiem. Równocześnie ze wspinaniem rozwijał swoją pasję narciarską i zdobywał szlify instruktorskie. Dziś swoją miłość do gór i całą zdobytą wiedzę przekazuje swoim uczniom.

Interesuje się podróżami, fotografią i oczywiście górskimi zajawkami: wspinaczką, trekkingiem letnim i zimowym, skitouringiem, freeridem, kolarstwem górskim.